Sponsoring

Om de gratis entree te waarborgen zijn we heel blij met onze vele sponsoren. Dat gaat in natura of door een financiële bijdrage. Ook de gemeente zie het belang van dit evenement in en heeft ook een mooie duit in het zakje gedaan waarvoor wij haar zeer erkentelijk zijn. Als u ons ook wilt sponsoren kunt u dat doen door contact op te nemen met het secretariaat (info@deloensemoandag.nl). Als tegenprestatie zullen wij op de Loense Moandag op diverse manieren reclame voor u maken.

Sponsor worden? Mail ons!